Logo
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  • Urząd Miasta Kielce
  • Powiat Kielce
  • PTTK KIELCE
z

Uroczysta Gala z okazji jubileuszu 20-lecia powiatu kieleckiego w Filharmonii Świętokrzyskiej

2018.06.22
Rozmiar tekstu:A-A+

20 lat temu – 5 czerwca 1998r. – uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym, w wyniku której powstały powiaty. Dzisiaj, 22 czerwca, powiat kielecki świętuje wielki jubileusz. Będzie to okazja do podsumowania 20 lat pracy samorządu – najważniejszych decyzji, inwestycji oraz wkładu w rozwój naszej małej Ojczyzny.

Wraz z nami świętują parlamentarzyści, starostowie powiatów, szefowie służb mundurowych, inspekcji i straży, wójtowie i burmistrzowie, Zarząd Powiatu pięciu kadencji, radni powiatowi pięciu kadencji, przewodniczący Rad Gmin. Obecni będą także przyjaciele spoza granic Polski: delegacja Powiatu Vogtland na czele ze Starostą Rolfem Keilem, delegacja z Winnicy z Mychaiło Demchenko – Szefem Administracji Państwowej Powiatu Winnickiego, Wasyl Murawieł – Burmistrz Miasta Nowojaworowska wraz z małżonką oraz  Stowarzyszenie „Dom Polski”.

Podczas gali pracownikom Starostwa Powiatowego będą wręczane medale za długoletnią służbę oraz odznaki honorowe „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.

Jak to się zaczęło? 7 sierpnia 1998r.  rząd w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów zdecydował, że powstanie powiat kielecki – jeden z największych powiatów w Polsce, obejmujący 19 gmin. 10 listopada 1998r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Powiatu w Kielcach I kadencji. Wtedy - 60 radnych powiatu kieleckiego rozpoczęło obrady od złożenia ślubowania. Konsekwencją reformy administracyjnej wprowadzającej trójstopniowy podział administracyjny kraju były wybory samorządowe, które odbyły się 11 października 1998 roku. Kończyły one pewien etap reformowania ustroju państwa i zapoczątkowały czas budowania samorządności powiatowej. 23 listopada 1998 roku Premier Jerzy Buzek, na Zamku Królewskim w Warszawie wręczył starostom akty utworzenia powiatów. Wśród samorządowców był również pierwszy starosta kielecki Wiesław Jerzy Gałka. Powiat kielecki po przerwie trwającej od 1975 roku wrócił ponownie na mapę administracyjną kraju.