Logo
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  • Urząd Miasta Kielce
  • Powiat Kielce
  • PTTK KIELCE
z

Kosmiczni hotelarze - nowy projekt ROTWŚ

2021.12.30
Rozmiar tekstu:A-A+

ROTWŚ podpisała umowę na realizację projektu „Kosmiczni hotelarze” dofinansowanego z RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1 310 736,00 zł, a termin realizacji 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

W projekcie weźmie udział 75 uczniów i 10 nauczycieli z dwóch szkół, tj. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Szkoły te  kształcą m.in. w zawodzie technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy dla uczniów:
•    kurs barmański
•    kurs baristyczny
•    kurs kelnerski
•    szkolenie z obsługi narzędzi VR i AR (wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości)
•    doradztwo zawodowe
•    indywidualne zajęcia z coachingu
•    staże w restauracjach i hotelach (u członków ROTWŚ
)

Nowością w skali regionu będzie wdrożenie wirtualnych pracowni dydaktycznych, które powstaną w ramach realizacji projektu. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt do obsługi pracowni wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości m.in. w komputery do obsługi systemu VR, gogle i manipulatory, telewizor, oprogramowanie VR i AR.

Pracownie wirtualnej rzeczywistości (VR) będą obejmowały bar, salę restauracyjną i kuchnię i będą stanowiły wsparcie w procesie dydaktycznym. Praca w nich opierała się będzie na stworzonym w komputerze świecie wirtualnym, gdzie uczniowie w goglach widzą wszystko jak w miejscu pracy i są w stanie wykonywać wszystkie niezbędne czynności zawodowe. Jest to dobre narzędzie do nauki schematów zachowań. Powstaną również narzędzia rozszerzonej rzeczywistości AR dzięki którym zostaną stworzone modele sprzętu występującego na stanowisku pracy i będą one mogły być analizowane przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów.

Projekt zakłada szkolenie nauczycieli z użytkowania sprzętu i oprogramowania. Programy praktycznych szkoleń zawodowych będą spójne z funkcjonalnością narzędzi VR i AR i dzięki temu można będzie porównać efekty kształcenia tradycyjnego podczas kursów z pracą w pracowniach wirtualnych.