Logo
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Miasta Kielce
 • Powiat Kielce
 • PTTK KIELCE

WIECZERNIK Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Domy pielgrzyma
  • Kategoria standaryzacji:
   Brak
  • Udogodnienia:
   • Klimatyzacja
   • Miejsce dla niepalących
   • Miejsce na ognisko
   • Parking
   • Toaleta
   • TV/SAT
  • Powiat:
   kielecki
  • Gmina:
   Bodzentyn
  • Adres:
   Święta Katarzyna , ul. Kielecka 33
  • Kod pocztowy:
   26-010
  • Szerokość geograficzna:
   50.902207374648
  • Długość geograficzna:
   20.880246162415
  • Region turystyczny:
   Kielce i okolice
  • Liczba miejsc:
   35
 • Opis

  Dom dysponuje ja­dal­nią, salą te­lewi­zyj­ną, salą ko­min­kową do spo­tkań in­dy­widu­al­nych i gru­po­wych, bi­blio­te­ką, w o­grodzie drew­nia­nym domkiem słu­żą­cym jako do­dat­kowa sala spo­tkań. Wokół domu znaj­du­je się ob­szer­ny, za­mknię­ty teren zie­lo­ny – miej­sce spa­ce­rów, od­poczyn­ku, miej­sce na o­gni­sko z ław­kami, bo­isko do piłki siat­ko­wej, bo­isko do piłki noż­nej, a także par­king dla sa­mo­chodów o­sobowych i au­to­busów.

  – pokoje 2, 4 i 5 osobowe. Możemy przyjąć do 35 osób
  – salę spotkań z kominkiem
  – Sala telewizyjna – dla gości (duży telewizor z DVD oraz możliwością podłączenia innych sprzętów)
  – duże boisko
  – miejsce na ognisko
  – WiFi
  – kaplicę

  - pełne wyżywienie

  W obiekcie kli­ma­ty­zo­wana ka­pli­ca – miej­sce ciszy, mo­dli­twy, co­dzien­nej Eu­cha­ry­stii. Każdy ma tutaj do dys­po­zycji Pismo św., mo­dli­tew­niki, bre­wia­rze i śpiew­niki.

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 20.880246162415
  • 50.902207374648
  • Święta Katarzyna, ul. Kielecka 33
  • WIECZERNIK Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów