Logo
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  • Urząd Miasta Kielce
  • Powiat Kielce
  • PTTK KIELCE
Ruiny Huty Józef w Samsonowie

Romantyczne ruiny „Huty Józef” w Samsonowie stanowią jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

  • Samsonów
Ruiny muru oporowego w Bobrzy

Malownicze, romantyczne ruiny kompleksu hutniczego dziś już tylko wspominają czasy dawnej przemysłowej świetności.

  • Bobrza
  • +48 41 303 16 26