Grzbietem Pasma Masłowskiego

Ocena turystów:

Ta niezwykle widokowa trasa wiedzie przez malowniczy przełom rzeki Lubrzanki. Największą trakcją  jest pomnik przyrody Diabelski Kamień, wokół którego powstało wiele świętokrzyskich legend. Wycieczka pozwala zapoznać się z krajobrazem Gór Świętokrzyskich.

Przebieg: Ciekoty – Przełom Lubrzanki – Dąbrówka – „Diabelski Kamień” – Klonówka – Masłów Pierwszy – Domaniówka – Kielce (północne osiedla)
Oznakowanie: Odcinek Ciekoty – Przełom Lubrzanki szlak niebieski; odcinek Przełom Lubrzanki – Dąbrowa szlak czerwony; odcinek Dąbrowa – Kielce bez znaków.
Czas przejścia: około 3h
Suma podejść: 300m
Długość trasy: 14km

Warto zobaczyć:
Ciekoty  – znajduje się tu teren zwany „Żeromszczyzną”, gdzie u stóp góry Radostowej stał dwór rodziny Żeromskich, co upamiętnia tablica wykonana z czerwonego piaskowca: „Stefan Żeromski przeżył tu lata dziecięce i młodzieńcze 1869-1883”. Obecnie trwa tutaj budowa Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”, nawiązującego w formie architektonicznej do literackiej wizji Stefana Żeromskiego. Obok znajduje się zalew, tereny wokół którego zagospodarowano do celów rekreacyjnych.

Przełom Lubrzanki – przez wielu miejsce to uznawane jest za najbardziej malownicze w Górach Świętokrzyskich. Lubrzanka oddziela Pasmo Masłowskie od Łysogór. Dolina powstała na skutek kaptażu, czyli przeciągnięcia górnego odcinka płynącej po północnej stronie Pasma Głównego Pokrzywianki przez posiadającą większą siłę erozyjną, wypływającą z południowych stoków Lubrzankę.

Diabelski (Wielki) Kamień – pomnik przyrody nieożywionej na południowym krańcu góry Klonówki, której grzbiet rozciąga się na długości 2km. Jest to wychodnia kambryjskich piaskowców kwarcytowych o wysokości niemal 5m, szerokości 8m i długości 10m. Roztacza się stąd wspaniały widok na pasma Zgórskie, Posłowickie, Dymińskie, Daleszyckie, Cisowskie i Orłowińskie, a także na górę Radostową, Łysicę i Łysiec. Miejsce to usnute jest przez liczne legendy, o czym świadczy sama nazwa tej niezwykłej skały.

Masłów – w miejscowości znajduje się kościół swoim stylem nawiązujący do sztuki romańskiej i gotyckiej; budowla powstała w latach 1927-1937. Warto zwrócić uwagę na misterne witraże z wizerunkami świętych i błogosławionych. Masłów wśród mieszkańców Kielc znany jest także z lotniska sportowego, które wybudowano tu w 1937r.

Kielce-Dąbrowa – przy zbudowanym w latach 80. XX wieku kościele stoi drewniana, XIX-wieczna kapliczka NMP Matki Kościoła. Budowla orientowana, składa się z prostokątnej nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, kruchty i zakrystii. Kaplica ma konstrukcję zrębową na kamiennej podmurówce. Dach jest tu krokwiowo-belkowy, dwupołaciowy, nad prezbiterium przechodzący w trójpołaciowy. Zakrystię nakrywa dach trójpołaciowy, kruchtę dwupołaciowy, a wszystkie podbite są gontem. Na wszystkim góruje sześcioboczna wieżyczkę z baniastym, blaszanym hełmem.

oceń oferte poleć znajomemu dodaj do walizki

Informacje praktyczne

Opiekun szlaku

Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach

  • ul. Sienkiewicza 29
  • 25-007 Kielce
  • tel. +48 41 344 77 43
biuro@pttkkielce.pl www.pttkkielce.pl

Twoja walizka

ilość obiektów: 0 zobacz wyczyść