Co zobaczyć

Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Wśród mieszkańców miasteczka Bodzentyn występowała ludność żydowska. Oprócz cmentarza na terenie Bodzentyna jest synagoga. Drewniana bóżnica zbudowana w końcu XIX wieku spłonęła w 1917 roku i została odbudowana w latach 1927-29 jako murowana, kryta gontem.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku

Synagoga prawdopodobnie została wzniesiona w latach 1633-34. Usytuowano ją w odległości 300 m na północ od rynku. Miejsce to stanowiło centrum dzielnicy żydowskiej. W sąsiedztwie synagogi wzniesiono dwie szkoły kahalne, dom talmudyczyny i mieszkanie rabina.
Synagoga w Kielcach

Synagoga w Kielcach

Prace nad budową synagogi ukończono we wrześniu 1909 roku. W okresie międzywojennym działał tu cheder oraz stuosobowy chór męski. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi, urządzając w niej areszt i magazyn zrabowanego mienia żydowskiego.