Co zobaczyć

Energetyczne Centrum Nauki

Energetyczne Centrum Nauki

Ekspozycja Energetycznego Centrum Nauki podzielona jest na trzy strefy tematyczne Ogień i Ziemia, Powietrze i Woda oraz Człowiek. Składa się z 28 interaktywnych stanowisk, które pozwalają na przeprowadzanie samodzielnych eksperymentów związanych z przetwarzaniem i wykorzystaniem energii.
Mur oporowy w Bobrzy

Mur oporowy w Bobrzy

W latach 1610 -1613 Wawrzyniec i Jan Cacciowie budują pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy oraz 3 fryszerki. Bobrza była w tym czasie ośrodkiem większego kompleksu 7 kuźnic, w których produkowano działa, kule, szable i kotły.
Piec hutniczy w Kuźniakach

Piec hutniczy w Kuźniakach

W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkich pieców na ziemiach polskich.
Ruiny Huty Józef w Samsonowie

Ruiny Huty Józef w Samsonowie

Ruiny „Huty Józef” w Samsonowie stanowią jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Legendy i podania ustne umiejscawiają Samsonów już w czasach Bolesława Krzywoustego.