Logo
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  • Urząd Miasta Kielce
  • Powiat Kielce
  • PTTK KIELCE
I Kompania Kadrowa - marsz
06.08.2019

I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem.

  • Kielce, ul. Ściegiennego 2
  • +48 668 550 940
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
06.08.2019 - 12.08.2019

I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. żołnierze tej formacji wyruszyli z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, po drodze obalając słupy graniczne państw zaborczych.

  • Kielce
  • +48 668 550 940